זמני קבלת קהל בוועדה לתכנון ובניה: יום ב: 16:00-18:00, יום ג: 8:30-12:00 יום ה: 8:30-12:00

תאריך: