הנחיות מרחביות

סעיף 145ד לחוק התכנון והבניה (תיקון 101) מתיר לועדה מקומית לקבוע הנחיות מרחביות בתחומה. קובץ ההנחיות מחלק את העיר לשכונות ולכל שכונה נכתבו הנחיות מפורטות המחולקות לשלושה נושאים: הנחיות עיצוב , הנחיות פיתוח והנחיות למבני עזר.

בנוסף קיימים פרקים נוספים בהנחיות: הנחיות לעבודות הפטורות מהיתר בניה , הנחיות לאתרי בניה והנחיות מרחביות לרחובות ראשיים בעיר.

מטרת ההנחיות היא גיבוש של שפה עיצובית אחידה, הסדרתם של נושאים שנחשבו עד כה כ"תחום אפור" ומתן מענה לסוגיות בנוגע לנראות ועיצוב המרחב העירוני. היתרון של ההנחית הוא בראש ובראשונה מתן שקיפות לתושב בנוגע לנושאים הנ"ל ואיגוד של ההחניות לכדי כתובת אחת הפתוחה לעיון הציבור.

 

תאריך אישור הועדהנושא ההנחיות המרחביותמועד כניסת ההנחיות לתוקפן
14.04.2016הנחיות מרחביות בנושא עיצוב, פיתוח ומבני עזר ברחבי יבנה2.7.2016

 

  
1.0 הנחיות מרחביות - רחובות ראשיים
1.0 מפה - רחובות ראשיים
1.1 הנחיות מרחביות - אתרי בניה
1.2 תיקון 101 לחוק התכנון והבניה - רשימת העבודות הפטורות מהיתר הנחיות מרחביות
2.1 הנחיות מרחביות נאות שז''ר + רמות בן צבי
2.1 מפה - נאות שזר + רמות בן צבי
2.2 הנחיות מרחביות - נאות אשכול + נאות בן גוריון
2.2 מפה נאות אשכול - נאות בן גוריון
2.3 הנחיות מרחביות - רמות ויצמן
2.3 מפה - רמות ויצמן
2.4 הנחיות מרחביות - נווה אילן
2.4 מפה - נווה אילן
2.5 הנחיות מרחביות - נאות בגין
2.5 מפה - נאות בגין
2.6 הנחיות מרחביות - נאות רבין + שכונה ירוקה (כולל צמודי קרקע)
2.6 מפה - נאות רבין ושכונה ירוקה
2.7 הנחיות מרחביות -נאות רבין גן ראובן
2.7 מפה - נאות רבין גן ראובן
2.8 הנחיות מרחביות - נאות שמיר
2.8 מפה - נאות שמיר
2.9 הנחיות מרחביות - אזור תעשייה ומלאכה
הנחיות מרחביות שכונת נאות שמיר
2.9 מפה - אזור תעשייה ואזור המלאכה
3.0 הנחיות מרחביות נאות שמיר
3.1 הנחיות להקמת סוכך עונתי
הנחיות מרחביות נאות שמיר- כפי שאושרו בועדת המשנה אפריל 2021

 

הנחיות מרחביות