תחומי אחריות וטיפול הוועדה

הוועדה לתכנון ובניה יבנה קיבלה מעמד של ועדה מקומית עצמאית ביום 21/09/15.

הוועדה הינה חלק ממדור הרישוי באגף הנדסה. המדור מטפל בעיקר בבקשות להיתרי בנייה, כולל קליטת הבקשה, בדיקת הבקשה בהתאם לזכויות הבנייה שחלות על המגרש, הכנת תיק הבקשה לוועדה ומעקב אחר מילוי התנאים שנקבעים בוועדה.

המדור מנווט את הבקשות לדיון בוועדות רישוי/ משנה בהתאם לנדרש:

  • ועדת רשות הרישוי: דנה בפרויקטים התואמים תכניות בנין עיר, וללא הקלות ושימושים חורגים ומתקיימת אחת לשבוע או על-פי הצורך.
  • ועדת משנה: דנה בכל סוגי הבקשות הכוללות הקלות שימושים חורגים ואישור תכניות בניין עיר ומתקיימת אחת לחודש.

בשנה האחרונה מטמיעה הוועדה את פעילותה במערכת המקוונת בהתאם לתקנה 101 לחוק התכנון והבנייה. במסגרתה מחויבת הגשת בקשות להיתרי בנייה ובקשות למידע דרך המערכת המקוונת בלבד.

בנוסף, החל הליך היערכות לקראת סריקת ארכיון תיקי הבניין.

תחומי אחריות וטיפול הוועדה