דבר מהנדס הועדה

מהנדס הוועדה - יעקב נעים.jpg 

כמהנדס העיר יבנה והועדה המקומית לתכנון ובניה, יש לי הזכות לשמש כזרוע הביצועית למימוש חזון ראש העיר בכל תחומי התכנון וההנדסה, החל מתכנון  העיר, הבניה הציבורית והעבודות הציבוריות, ועד הרישוי והפיקוח על הבניה, הן של השטחים הבנויים והן של המרחב הציבורי הפתוח ברחבי העיר.

בתפקיד זה, מוטלת עלי האחריות להוביל את צוות אגף ההנדסה של עיריית יבנה למימוש המטרות והיעדים שהוצבו על ידי ראש העיר בתחומים אלה, הן ביום יום והן לטווח ארוך, תוך מתן שירות מקצועי מיטבי לציבור התושבים, המתכננים ומנהיגות העיר.

העיר יבנה הינה עיר בעלת עבר היסטורי עשיר, אשר מילאה מקום חשוב בהיסטוריה של העם היהודי  עוד מימי בית שני, כמושב הסנהדרין, ובה לפי המסורת מצוי קבר רבן גמליאל.  כמו כן, קיימים בה שרידים היסטוריים מתקופות שונות סביב אזור תל יבנה.

כיום נמצאת יבנה בעיצומו של תהליך פיתוח וצמיחה חסר תקדים, המממש בניה רוויה נרחבת על בסיס  עקרונות תכנית המתאר כוללנית המאשרת בימים אלו, להתרחבותה בהקמת שכונות חדשות לעיר כגון  נאות רבין, נאות שמיר ויבנה מזרח |"(שורק).

הבניה החדשה משלבת חזון עירוני ועקרונות של בניה ירוקה ומקיימת, תוך דרישה לעמידה בתקנים המחייבים, לרבות שילוב מערכת אשפה פניאומטית עם הפרדת פסולת במקור, שימוש חסכוני במים מושבים, השלמת רשת שבילי אופניים כלל עירונית, בתי ספר ירוקים ועוד.

לבניה החדשה יש להוסיף מאמץ גדול מאוד המושקע כיום בחידוש מרקם העיר הותיקה, בין היתר במתחמי פינוי בינוי וחיזוק וחידוש בניינים במסגרת תמ"א 38. במקביל ולאחר חתימת הסכם הגג מתקיים מהלך של  חידוש ושדרוג תשתיות כלל עירוניות ושיפור חזות העיר.

באוגוסט 2016 נחתם הסכם גג היסטורי עבור עיריית יבנה. בעקבות הסכם זה הוקמה "מנהלת הסכם הגג" כחלק אינטגרלי מאגף ההנדסה. במסגרת הסכם זה התחייבה העירייה על שיווקן של אלפי יחידות דיור חדשות ברחבי העיר. בכדי לתמוך ביחידות אלו ובכדי להתאים את העיר למעבר מעיר של 40 אלף תושבים לעיר של 100 אלף תושבים בעוד שנים מספר הוחלט כי המנהלת ברשותי תבנה ותקדם פרויקטים של תשתיות על ובכללן: הקמת מחלף חדש לעיר, סלילת וחידוש כבישים ועוד. כמו כן נבנים ומשודרגים בימים אלו מתקנים עירוניים רבים כדוגמת פארק השרון, קרית הספורט, פארק תל יבנה ועוד.

בברכה,

אינג' יעקב (קובי) נעים

מהנדס העיר

דבר מהנדס הועדה