הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה

הרפורמה בהליכי התכנון ורישוי הבניה היא רפורמה מקיפה ומעמיקה, הנוגעת למגוון תחומים ונושאים וכוללת מכלול רחב של פעולות.

מטרותיה העיקריות של הרפורמה הן הקלה על האזרחים על ידי הפחתת הבירוקרטיה וזמני ההמתנה לאישורים השונים, וכן פישוט הליכי התכנון והבנייה באמצעות מתן זמן קצוב למוסדות התכנון למענה ולאישור תכניות.

ביום ג', 18 במרץ 2014, אשרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, אשר מהווה פרק ליבה ברפורמה.

ב- 07.04.14 פורסם תיקון 101 לחוק בספר החוקים.

הנדבך "תכנון לאזרח" אשר עוגן בחקיקה מהווה שלב א' בשינויים הצפויים להתבצע בתחום התכנון והבניה. סעיפי החוק העוסקים בהליכי התכנון והתייעלות ושקיפות במערכת התכנון יכנסו לתוקף בתאריך 1 באוגוסט 2014. הסעיפים העוסקים בהליכי רישוי יכנסו לתוקף בתאריך 1 בינואר 2016.

מידע וקישורים בדבר הרפורמה  -משרד הרישוי והבניה:

  • מסלול פטור מהיתר: הנחיות מרחביות - לחץ כאן
  • מצגת מידע - לחץ כאן
  • קישור לעיקרי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה - מנהל התכנון והבניה - לחץ כאן
הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה