ארכיב הועדה

נתונים פיזיים ודמוגרפיים עיקריים:

  • מחוז על פי משרד הפנים: מרכז.

  • תחום שיפוט של העיר: 16,365 דונם.

  • מספר תושבים (ע"פ נתוני הלמ"ס 2015): 42,314 תושבים.

  • מספר תושבים בשנת 2035 (ע"פ תכנית המתאר החדשה): 105,000 תושבים.

 1.jpg

מחלקות הועדה:

  • ארכיב הועדה המקומית כולל כ-4,000 תיקי בנין

  • ארכיב מדור תכנון עיר כולל כ-430 תיקי תב"ע

 

תדירות קיום ועדות:

  • משנה /מליאה (1 לחודש)

  • ועדות רישוי ( 2 לחודש)

  • רישוי עסקים  (1 לחודש)

ארכיב הועדה