יבנה - עיר ירוקה

הבניה החדשה ביבנה משלבת חזון עירוני ועקרונות של בניה ירוקה ובת קיימא, לרבות דרישה מחייבת לעמידה בתקן הירוק, וכן תוך שילוב מערכת אשפה פניאומטית עם הפרדה במקור, שימוש חסכוני במים מושבים להשקיית שטחי גינון ופארקים, השלמת רשת שבילי אופניים כלל עירונית, בתי ספר ירוקים, ועוד.

מהו תקן לבניה ירוקה?

תקן בנייה ירוקה הינו תקן המציע קטגוריות ומדדים להגדרת מבנה ירוק. הקטגוריות מתייחסות לנושאים כגון: אנרגיה, מים, חומרים, פסולת, בריאות, תחבורה ועוד. לכל קטגוריה מוגדרים נושאי משנה לבחינה, הכוללים קריטריונים למדידה ולהערכה. התקן מעניק ניקוד עבור עמידה בדרישות המפורטות בקריטריונים. צבירת ניקוד תזכה פרויקט בהגדרה "בניין ירוק" כאשר הדירוג (1-5 כוכבים) הוא בהתאם לנקודות שנצברו.

במדינת ישראל קיים תקן לבניה ירוקה משנת  2005 (ת"י 5281), שעבר רביזיה מקיפה ונכתב מחדש בשנת 2011, כתקן מפורט לסוגי הבניה השונים, לרבות מגורים, משרדים, מוסדות חינוך, בריאות, תיירות, מסחר,  והתקהלות ציבורית.

יבנה הינה העיר הראשונה בישראל, שדרשה עמידה מחייבת בתקן הישראלי לבניה ירוקה כתנאי לאיכלוס בכל היתר בניה חדשה למגורים, בליווי יועץ מוסמך לבניה ירוקה והגשת אוגדן ירוק, על פי בדיקת מכון התקנים והסמכתו, והיא ממשיכה להוביל בכל היבטי יישום הבניה בת קיימא כתפישת עולם.

 

קישורים:

לקישור ולהורדת התקנים והמדריכים מאתר המשרד להגנת הסביבה - לחץ כאן

לקישור למדריך הטכני לבנייה ירוקה - לחץ כאן

לאתר מכון התקנים הישראלי - לחץ כאן

לאתר המועצה הישראלית לבניה ירוקה - לחץ כאן   

יבנה - עיר ירוקה