מסמכים

  
  
  
מסמך מדיניות מתחם 1 כפי שאושר בועדת משנה 2018
202,007
05-06-2018
מסמך מדיניות מתחם 1 כפי שאושר בועדת משנה 2019
25-02-2019
מסמך מדיניות מתחם 1- יוני 2020
202,007
29-06-2020
מסמך מדיניות מתחם 2 כפי שאושר בועדת משנה
25-02-2019
מסמך מדיניות מתחם 2- יוני 2020
202,007
29-06-2020
מסמך מדיניות מתחם 3 כפי שאושר בועדת משנה
25-02-2019
מסמך מדיניות מתחם 4 יוניי 2020
202,007
29-06-2020
מסמך מדיניות מתחמי גובה אזה''ת הצפוני יבנה
28-10-2019
מדיניות פיצול יח''ד על פי תיקון 117 לחו''כ
11-11-2019
מסמך מדיניות מתחם 1-- דצמבר 2020
מסמך מדיניות מתחם 2- -דצמבר 2020
מסמך מדיניות לבריכות שחייה
202,103
08-03-2021


מסמכים