הסדר מותנה

שם הממונה:  עו"ד רעות ברקו-דיאמנט - תובעת עירונית
כתובת: רחוב התנאים 1
טלפון: 08-9433335​

הסדר מותנה, הוא הסכם בין התביעה לאחראי/ת המודה בביצוע העובדות המהוות עבירה ומתחייב/ת לקיים את התנאים שפורטו בהסדר,
וזאת כנגד התחייבות התובע להימנע מהגשת כתב אישום ולסגור את התיק שנפתח נגד החשוד בעילה של "סגירה בהסדר".
כלי זה, נועד לאפשר, במקרים המתאימים, דרך חלופית להעמדת המשתמש לדין פלילי בבית משפט,
וזאת על-ידי סגירת התיק לאחר שהמשתמש מילא תנאים מסוימים.
הסדר מותנה יעמיד בידי התביעה כלי אכיפה מידתי, אשר יאפשר הלימה טובה יותר, בנסיבות מסוימות, בין חומרת העבירה לבין התגובה הננקטת כלפי העבריין.
ההסדר המותנה ייתן הזדמנות נוספת לחשודים המתאימים, ויאפשר, במקרים ההולמים, הטלת סנקציה מתאימה, ללא הגשת כתב אישום וניהול הליך בבית משפט, על כל המשמעויות הנלוות לכך, ובכלל זה הכתם של הרשעה פלילית.
יתרונו הבולט של כלי ההסדר המותנה, הינו מהירות השגת התוצאה (לעומת תיקים הנידונים בבתי משפט, המתנהלים על פני למעלה משנה) וקבלת אלמנט כמעט מיידי של אכיפה, יחד עם יצירת הרתעה.

נוהל מימוש מדיניות - מדיניות האכיפה - הלכה למעשה לצפייה במסמך לחץ\י כאן 

רשימת הסדרים מותנים:  

הסדר מותנה תיק 6097/00

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנושא הסדר מותנה לחץ\י כאן

 

הסדר מותנה